Skip to main content
Verplichte identificatie prepaid simkaarten

Nieuws

Sinds eind vorig jaar moeten nieuwe prepaid simkaarten verplicht worden geregistreerd. De maatregel is één van de maatregelen die de federale regering nam in de nasleep van de aanslagen van 22 maart vorig jaar. Gebruikers van een bestaande prepaidkaart kregen een half jaar de tijd om hun identiteit bij een mobiele operator te registreren. Die overgangsperiode loopt op 7 juni ten einde.

Bekijk onze FAQ hieronder voor meer details.

FAQ

 • Als u vóór 17 december 2016 een prepaid kaart hebt gekocht en u zich niet hebt geïdentificeerd bij de aankoop van die kaart, zult u dat alsnog moeten doen voor de deadline vastgelegd door uw operator (ten laatste 7 juni 2017). Anders zal uw operator uw prepaid kaart deactiveren.
  Raadpleeg de website van uw operator om te weten hoe u zich praktisch dient te identificeren.
 • Uw operator mag uw prepaid kaart pas activeren (d.w.z. bruikbaar maken) nadat hij uw identiteit heeft vastgesteld.
  U kunt zich identificeren op het ogenblik van de aankoop van de prepaid kaart (bijvoorbeeld in een verkooppunt) of later (bijvoorbeeld indien u de prepaid kaart koopt in een verkooppunt dat niet in staat is om u te identificeren). U identificeert zich dan later via de website van de operator.
 • Ja, u kunt een nog te activeerde kaart kopen voor iemand van uw familie (uw ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen), voor uw echtgeno(o)t(e), voor iemand met wie u wettelijk samenwoont of voor iemand van wie u de voogd bent.
  Aan iemand anders mag u enkel een geactiveerde kaart afstaan, indien die persoon zich bij de operator identificeert.
 • Nee, dat is niet nodig.
 • Dit is een simkaart die enkel gebruikt kan worden voor M2M (“machine-to-machine”)-toepassingen. U kunt in de regel met dit type simkaart niet telefoneren, vooral omdat de simkaart vast zit in het toestel. Denk bijvoorbeeld aan een M2M-simkaart in jouw auto of gasketel.
  Voor M2M-toepassingen kan u echter ook gewone simkaarten gebruiken. In dat geval is er echter geen sprake van een M2M-simkaart, aangezien u de simkaart in dat geval ook in een gewoon telefoontoestel kan gebruiken. Voor deze simkaarten dient u zich dus te identificeren.
 • Wanneer één of meer prepaid kaarten worden aangekocht voor rekening van een rechtspersoon (vzw, vennootschap, enz.) is het de natuurlijke persoon (één van de vertegenwoordigers) die de activering van de kaart aanvraagt, die zich zal moeten identificeren. Doorgaans is dat de manager van de prepaid kaarten (“fleet manager”) van de rechtspersoon. Daarnaast mag de operator ook (maar moet niet) de rechtspersoon identificeren.
 • Ja, als rechtspersoon mag u geactiveerde prepaid kaarten geven aan natuurlijke personen die prestaties verrichten voor u (werknemers, consulenten, onderaannemers).
  De rechtspersoon zal evenwel een bijgewerkte lijst moeten bewaren waarmee de link kan worden gelegd tussen de aangekochte prepaid kaarten en de natuurlijke personen die een kaart hebben ontvangen.
 • U moet uw operator zo snel mogelijk inlichten (binnen de 24 uur) van de diefstal of het verlies van deze prepaid kaart. De operator zal uw kaart dan onbruikbaar maken.
 • Voor meer algemene informatie in verband met de verplichting tot identificatie van prepaidkaarten kan u terecht op de FAQ van het BIPT.
  Voor vragen betreffende uw identificatie bij uw operator, kan u terecht bij uw operator.